Συνεργάτες

Φορείς εκτέλεσης της έρευνας θα είναι α) το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ειδικότερα η Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και β) ο Δήμος Ελευσίνας. Φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας της έρευνας θα είναι ο Δήμος Ελευσίνας.
esu

Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΜΠ

Η Ερευνητική Ομάδα

Η ερευνητική ομάδα της Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης που θα υλοποιήσει το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας, δημιουργήθηκε το 2007 στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και ανέλαβε κατ’ αποκλειστικότητα σε όλη την Ελλάδα την υπόθεση των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την εξυπηρέτηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα που σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη σε θέματα παραγωγής και κατανάλωσης.

Έχει ήδη συνεργαστεί με δεκάδες ελληνικές πόλεις και έχει συμβάλλει στο να γίνουν τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση βιώσιμων αλλαγών αναγκαίων για την οικονομική ανάπτυξη, την ομαλή λειτουργία και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει επίσης συμβάλλει, μέσω διαφόρων δράσεων, όπως δημοσιεύσεις, διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις στις τοπικές κοινωνίες κ.λπ., στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και στη δημόσια συζήτηση για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την προώθηση των ήπιων τρόπων μετακίνησης.

Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ο στόχος είναι ερευνητικός και εκπαιδευτικός. Η συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας θα επιτρέψει στο ΕΜΠ να δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά συμπεράσματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ελέγξει την αποτελεσματικότητά τους, να προχωρήσει την έρευνα και να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό του υλικό, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των νέων επιστημόνων για την αντιμετώπιση υστερήσεων και προβλημάτων του τόπου τους.

Δήμος Ελευσίνας

O Δήμος Ελευσίνας έχει επιλεχθεί ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021 και το γεγονός αυτό δημιουργεί τις ανάγκες για την ανάδειξή του σε δυναμικό πολιτιστικό κέντρο στην περιφέρεια μέσα από το πλαίσιο ανάπτυξης τριών βασικών πυλώνων: Κοινωνία, Περιβάλλον, Οικονομία. Σύμφωνα με τον φάκελο υποβολής του Δήμου για την επιλογή ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, από τα τέλη του 20ού αιώνα, η βιομηχανική δραστηριότητα παρουσιάζει σταθερή μείωση στην περιοχή της Ελευσίνας, με αποτέλεσμα την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας. Έτσι, είναι σαφής η ανάγκη μετάβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται στον τριτογενή τομέα, με πυρήνα την πολιτιστική ανάπτυξη, την πράσινη και καινοτόμα επιχειρηματικότητα, καθώς η πόλη διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα από τη μία και μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα από την άλλη.

Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί μέσα από την Προγραμματική Σύμβαση υπηρετεί τους στόχους του Δήμου Ελευσίνας για α) αναζήτηση και εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών και μεθόδων ενθάρρυνσης του κοινού να συμμετέχει στο σχεδιασμό, και β) εκπαίδευση των υπηρεσιών του Δήμου για την καθημερινή αντιμετώπιση ζητημάτων κινητικότητας, έξυπνων επιχειρησιακών λειτουργιών, βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης, δημιουργίας νέων τρόπων ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών συστημάτων.

New Project (1)